Podcastin anatomia

Tällä sivulla kerromme, miten podcasteja kulutetaan, miksi podcast on tehokas markkinointikanava ja mitkä ovat podcast-tuotannon yleisimmät sudenkuopat. Podcastin tehokkuus viestintäkanavana perustuu siihen, että…

Lataa oppaamme podcastien kuuntelijaprofiilista

Podcastia kuunnellaan jopa 18 minuuttia kerrallaan

Kuuntelijan ja podcastin välille muodostuu ainutlaatuinen suhde. Podcastia kuunnellaan keskimäärin peräti 18 minuuttia kerrallaan. Tyypillinen kuuntelija kuuntelee noin puolet sarjan jaksoista. Missä muussa mediassa saat vastaanottajan keskittymään sanomaasi jopa tuntien ajan?

Podcast sopii vaikuttajaviestintään, ajatusjohtajuuteen, henkilöbrändäykseen sekä työnantajamielikuvan luomiseen

Voit osal­lis­tua tun­ne­tun vai­kut­ta­jan pod­cas­tiin, jol­loin pää­set hyö­dyn­tä­mään val­miin ylei­sön ja vai­kut­ta­jan hen­ki­löb­rän­din. Pää­set vah­vis­ta­maan ase­maa­si aja­tus­joh­ta­ja­na sekä va­kuut­ta­maan kuu­li­jat osaa­mi­sel­la­si ja nä­ke­myk­sil­lä­si. Voit myös vies­tiä po­ten­tiaa­li­sil­le työn­ha­ki­joil­le työyh­tei­sö­si toi­min­ta­ta­vois­ta ja ar­vois­ta.

Podcast tavoittaa aikuisia

Podcast ei ole nuorisomedia. Podcast-kuuntelijat ovat keskimäärin 25–55-vuotiaita. Eniten podcasteja kuuntelevat 44–55-vuotiaat. Podcast tavoittaa kuulijat tilanteissa, joissa ei voi lukea tai katsoa – esimerkiksi liikenteessä, lenkillä ja kotitöissä. Podcastia kuunnellaan yleensä yksin, napit korvissa.

Lataa oppaamme podcastien kuuntelijaprofiilista

Podcast ei kerää miljoonayleisöä – tehoaa parhaiten myyntisuppilon kärjessä

Podcast ei ole massamedia. Vahvimmillaan podcast onkin siinä myyntisuppilon vaiheessa, kun potentiaalisen asiakkaan tietoisuutta syvennetään vahvaksi kiinnostukseksi ja häntä ohjataan kohti ostopäätöstä. Jättiyleisön sijaan podcastilla kannattaa tavoitella juuri oikeita kuulijoita.

Vai onko podcast sittenkään tehokas viestintäkanava?

Podcast voi olla myös farssi. Podcast ei luultavasti saa tuulta siipiensä alle, mikäli sen puhujia ei tunne kukaan, se julkaistaan väärillä alustoilla, sen jaksot tai tuotantokaudet ovat liian lyhyitä ja sitä markkinoidaan väärin.