Opinnäytetyö: Podcastin käyttömahdollisuudet ja vahvuudet nähdään monipuolisina, tulosten mittaamisessa ja liiketoimintahyötyjen määrittelyssä haasteita

Podcastin käytöstä digitaalisen markkinoinnin välineenä on nyt julkaistu opinnäytetyö.

Friday, 15. October, 2021
Susanna Lindstedt

Suomen Podcastmedian markkinointikoordinaattorin Susanna Lindstedtin opinnäytetyön tutkimustulosten mukaan erityisesti podcastin tulosten mittaaminen ja liiketoimintahyötyjen määrittely koettiin osin haasteelliseksi, kun taas käyttötarkoitukset nähtiin monipuolisina. Podcastilla nähtiin olevan moninaisia vahvuuksia ja hyötyjä, kuten sen trendikkyys, rentous ja vapaamuotoisuus. Yhtenä suurimpana haasteena nähtiin sen suuri resurssien tarve ja koventunut kilpailu. Kohderyhmän kokemuksia ja oletuksia selvitettiin haastatteluin, joita tehtiin yhteensä seitsemän kappaletta. Osa haastatelluista oli ollut mukana tekemässä yrityspodcastia ja osa vasta harkitsi sitä.

Podcastien tunnettuus ja tavoittavuus ovat kasvaneet Suomessa, jonka myötä myös niiden yrityskäyttö on yleistynyt. Digitaalisen markkinoinnin välineenä podcast on kuitenkin edelleen suhteellisen nuori. Tämän vuoksi nyt julkaistussa opinnäytetyössä on oletuksena, että podcast on yrityksille vielä suhteellisen vieras, eikä heille ole syntynyt selkeää kuvaa podcastin käytöstä ja hyödyistä markkinoinnissa. Tutkimuksen tulokset tukevat oletusta osittain. Opinnäytetyö keskittyi podcastin yrityskäyttöön sekä erityisesti podcastin käyttötarkoituksiin, mittaamiseen ja liiketoimintahyötyihin.

Työllä parannettiin tilaajan eli Suomen Podcastmedian asiakasymmärrystä ja varmennettiin tämän työlle asettamia ennakko-oletuksia. Samalla tuotettiin tietoa koko alan käyttöön. Tilaaja sai työn yhteydessä konkreettisia kehittämisehdotuksia liittyen esimerkiksi osaamisen korostamiseen sekä lisäinformaation jakamiseen. Tutkimuksen perusteella esimerkiksi podcastin mittaamiseen, sen vahvuuksiin, liiketoimintahyötyihin ja massasta erottautumiseen liittyvät teema kiinnostavat kohderyhmää. Lisäksi konsultointiapu mittaamisesta on varteenotettava palvelu. Työ antaa mahdollisuuden myös lisätutkimukselle.

Toimenpiteiden avulla tilaaja voi muun muassa helpottaa kohderyhmänsä ajanpuutetta tarjoamalla selkeää ja tarpeellista tietoa heidän tarpeisiinsa. Parantamalla ymmärrystä ja kykyä arvioida sekä mitata, tilaaja lisää sitoutumista podcastiin digitaalisen markkinoinnin välineenä.

Työ on kokonaisuudessaan luettavissa Theseus tietokannassa.

Kommentit
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Mistä menestyvä podcast rakentuu?
Lataa ilmainen oppaamme hyvän podcastin anatomiasta.
Lataa opas täältä. Ei kiitos