Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinointi on tehokas tapa tavoittaa kohderyhmäsi. Sen voima perustuu perinteiseen puskaradioon.

Auktoriteetilta ja tutulta kasvolta saatu suositus tai tuotekokemus vaikuttaa kuulijoiden mielipiteisiin huomattavasti enemmän kuin perinteinen markkinointiviestintä.

Oikea vaikuttaja pystyy vaikuttamaan seuraajiensa asenteisiin, tietoon sekä ostokäyttäytymiseen — pysyvästi.

Etsitkö sopivaa vaikuttajaa yrityksellesi? Ota yhteyttä.

Vaikuttajamarkkinointi podcastin muodossa

Tuloksekas vaikuttajamarkkinointi ja kaupallinen yhteistyö podcastin muodossa vaatii tunnetun hostin ja vieraat, joilla on oma, sitoutunut yleisö.

Tärkeintä podcastissa on luoda sisältöä, joka puhtaasti kiinnostaa, aktivoi, ja tuo lisäarvoa kuuntelijan elämään, ja johon sisällytetty kaupallinen yhteistyö soveltuu luonnollisesti. Näin vaikuttajamarkkinointi tapahtuu luonnollisesti.

Jos yhteistyö ei ole aitoa, vaan se tuntuu päälle liimatulta tai rahan vuoksi tehdyltä, eivät yhteistyön vaikutukset ole kenenkään osapuolen eduksi.

Tämän vuoksi podcastissa esiintyvien vaikuttajien sekä yrityksen arvomaailmat, kohdeyleisö, tarpeet, sekä kiinnostuksen kohteiden täytyy täsmätä. Näin varmistetaan että hostilla sekä vierailla on vahva mielipidevaikuttajan asema podin aiheeseen liittyen, ja vaikuttajamarkkinointia suoritetaan tuloksekkaasti.

Näin kaupallistamme podcastisi

Pod­cas­tin voi kau­pal­lis­taa useal­la eri ta­val­la – esi­mer­kik­si pre- tai mid-roll-mai­nok­sil­la. Suomen Podcastmedialla kes­ki­tym­me pääosin sy­viin sisältöyhteistöihin, eli vaikuttajamarkkinointiin.

Tämä tarkoittaa että asiakas huomioidaan esimerkiksi jakson teemoja suunnitellessa, sekä vieraiden valinnassa, näin asiakas on soveliaalla tavalla mukana koko sisällössä, eikä vain eritellyissä blokeissa.

Kun asiakkaan liiketoiminta sekä tavoitteet ymmärretään, ja täydellinen vaikuttaja-match löydetään, tuottaa syvä sisältöyhteistyö huomattavasti parempaa tulosta kaikille osapuolille.

Haluaisitko kaupallistaa podcastisi?

Ota yhteyttä, ja ker­ro meil­le pod­cast-unel­mis­ta­si!

Takaamme sujuvan vaikuttajayhteistyön

Suomen Podcastmedia on vaikuttajamarkkinoinnin ammattilainen. Autamme yrityksiä sekä vaikuttajia löytämään täydelliset yhteistyökumppanit.

Kartoitamme avain viestin, kohdeyleisön, sekä yhteistyön tavoitteen, jonka pohjalta selvitämme miten, kenen kanssa, milloin, kuinka laajasti vaikuttajayhteistyö olisi parasta toteuttaa.

Löytääksemme juuri oikean vaikuttajan jokaiselle asiakkaallemme, etsimme jatkuvasti sopivia vaikuttajia hosteiksi ja vieraiksi asiakkaidemme podcasteihin!

Ha­luat­ko liit­tyä vai­kut­ta­ja­ver­kos­toom­me?

Oletko vaikuttaja? Lue lisää täältä.

Miksi podcastin tuottaminen kannattaa?

Podcast vangitsee vastaanottajan huomion tehokkaammin kuin mikään muu media. Sitä kuunnellaan keskimäärin 18 minuuttia kerrallaan, ja kuuntelija kuuntelee yleensä puolet tuotantokauden jaksoista. Kuuntelijan ja podcastin välille muodostuu siis ainutlaatuinen suhde.

Lue lisää podcast-palveluistamme!

Kaupallistamme sekä tuotamme myös vaikuttajien omia podcasteja!

Ha­luat­ko val­la­ta pod­cast-gen­ren? Tar­vit­set­ko to­teut­ta­jan huip­pui­deal­le­si? On­ko ta­voit­tee­na­si löy­tää kau­pal­li­nen yh­teis­työ­kump­pa­ni? Tai ha­luat­ko hioa ole­mas­sa ole­vas­ta pod­cas­tis­ta­si en­tis­tä­kin am­mat­ti­mai­sem­man?

Vai­kut­ta­ja, jos vas­ta­sit kyl­lä, ota mei­hin yh­teyt­tä. Olem­me pod­cast-spar­rauk­sen mes­ta­rei­ta ja kau­pal­lis­ten yh­teis­töi­den kon­ka­rei­ta.

Ota yhteyttä, kaupallistetaan podcastisi!

Vaikuttajayhteisö

Esimerkiksi sarjayrittäjä ja visionääri Peter Vesterbacka, huippukokki Henri Alén, tekoälyguru Antti Merilehto sekä sijoitusbloggari Jasmin Hamid ovat olleet mukana tuottamissamme huippusarjoissa.

Lue lisää vaikuttajayhteistyöstämme »