Podcast-tuotanto

Oletko yritys, jonka tavoite on tavoittaa juuri oikea kohderyhmä, mutta et vain tiedä miten sen tekisit? Hyvä, olet tullut oikeaan paikkaan!

Suomen Podcastmedia on suomen suurimpien yritysten sekä yhteisöjen luottama täyden palvelun podcast-tuotantoyhtiö sekä kumppani.

Ota yhteyttä, suunnitellaan yhdessä menestyksekäs podcast!

Podcast-tuotanto avaimet käteen periaatteella!

Kauttamme saat kokeneet tuottajat, vaikuttajamarkkinoinnin ammattilaiset sekä sisältöstrategian visionäärit.

Tuotamme vain menestyviä podcasteja suunnittelemalla ratkaisut kokonaisvaltaisesti ja räätälöidysti, ja yhdistäen oikein brändin, vaikuttajan sekä kohderyhmän.

Palvelumme kattaa kaiken tarvittavan niin podcastin konseptisuunnittelusta käsikirjoituksesta, sekä tuotannosta, juuri oikeiden vaikuttajien sekä hostien löytämiseen, podcastin markkinointiin ja raportointiin.

Tiedustele rohkeasti podcast-tuotannosta, kerromme mielellämme lisää!

Meidän podcasteihin
aina parhaimmat vaikuttajat

Podcast-tuotannon markkinoinnillinen arvo alkaa oikeanlaisesta kohdennuksesta, jossa oikeanlaiset vaikuttajat ovat avainroolissa.

Kat­ta­van vai­kut­ta­ja­ver­kos­tom­me kaut­ta löy­dät kon­sep­til­le­si, yri­tyk­sel­le­si tai jär­jes­töl­le­si juu­ri oi­kean vai­kut­ta­jan, jo­ka tun­tee oman koh­de­ryh­män­sä kuin ta­ka­tas­kut ja jolla on jo valmiiksi auktoriteetti tarvitsemastasi aihepiiristä.

Kun Podcastisi tavoittaa oikeat kuulijat, saa konseptisi myös näkyvyyttä oikeiden ihmisten keskuudessa.

Kysy meiltä lisätietoa vaikutusverkoston hyödyntämisestä podcastissasi!

Podcastin kuuntelijat ovat sitoutuneita

Pod­cas­te­ja kuun­nel­laan ren­tou­tu­mi­seen, viih­tee­seen ja op­pi­mi­seen niin au­tois­sa, len­keil­lä kuin ko­to­na. Pod­cast on tä­ten unii­kis­sa ase­mas­sa, luo­den kuun­te­li­jaan vah­van tun­ne­si­teen, tuo­den hei­dät pod­cas­tin pa­riin uu­des­taan ja uu­des­taan. Sik­si pod­cast on te­ho­kas mark­ki­noin­nin se­kä vai­kut­ta­mi­sen ka­na­va.

Pod­cast-tuotanto so­vel­tuu eri­no­mai­ses­ti niin brän­di- ja tuo­te­mark­ki­noin­tiin, työan­ta­ja­mie­li­ku­van ra­ken­ta­mi­seen, yh­teis­kun­ta­vas­tuun osoit­ta­mi­seen, aja­tus­joh­ta­juu­teen se­kä hen­ki­löb­rän­däyk­seen.

Ota yhteyttä, suunnitellaan juuri sinun yleisöllesi parhaiten sopiva podcast!

Miksi podcastin tuottaminen kannattaa?

Podcast vangitsee vastaanottajan huomion tehokkaammin kuin mikään muu media. Sitä kuunnellaan keskimäärin 18 minuuttia kerrallaan, ja kuuntelija kuuntelee yleensä puolet tuotantokauden jaksoista. Kuuntelijan ja podcastin välille muodostuu siis ainutlaatuinen suhde.

Lue lisää podcast-palveluistamme!